КИНО, ОРЧУУЛГЫН НЭВТРҮҮЛГИЙН РЕДАКЦ

кино, орчуулгын нэвтрүүлгийн редакцийн хамт олон 

Кино, орчуулгын нэвтрүүлгийн редакцийн зорилго  нь монголын болон гадаадын кино урлагийг сурталчлах, телевиз үзэгчдийг соён гэгээрүүлэх юм. Өнөөдөр монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй олон арван телевизийн кино албаны үндэс угсаа нь манай телевизийн кино алба юм.