ӨГЛӨӨ, ҮДШИЙН НЭВТРҮҮЛГИЙН РЕДАКЦ

өглөө, үдшийн нэвтрүүлгийн редакцийн хамт олон 

НЭВТРҮҮЛГҮҮД

ӨГЛӨӨ ХӨТӨЛБӨР 

Давтамж: Даваа- Баасан, Бямба, ням 

Үргэлжлэх хугацаа: 120 минут, 60 минут 

ГЭРЭЛТЭЙ ЦОНХ ҮДШИЙН ХӨТӨЛБӨР 

Давтамж : Даваа-Баасан

Үргэлжлэх хугацаа: 60 минут