БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

Байгууллагын хөгжлийн газар

Байгууллагын хөгжлийн газарт Хүний нөөцийн алба, Стратеги төлөвлөлт, судалгааны алба, Инженерийн байгууламжийн ашиглалтын алба, Аж ахуйн алба, MNB-гийн хүүхдүүд цэцэрлэг харьяалагддаг. 
 
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБА
 
 

ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН АЛБА

АЖ АХУЙН АЛБА

 

MNB-ГИЙН ХҮҮХДҮҮД ЦЭЦЭРЛЭГ

Маркетингийн алба

 
Санхүү, Орлого бүрдүүлэлтийн хэлтэс