ҮНЭ ТАРИФ

 
МҮОНРТ-ИЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ҮНЭ ТАРИФ
  Ажил үйлчилгээний төрөл Салбар Хэмжих нэгж Цаг 
        19.00-23.00 бусад цагууд
НЭВТРҮҮЛЭГ, СУРВАЛЖЛАГА     
1 Сурвалжлага МҮОНТ 1 минут 1,000,000 300,000
    МҮОНР 2минут хүртэл     30,000
2 Мэдээ/онцлох,дэд сайт/ MNB.mn 100,000-500,000 
3 Ярилцлага MNB.mn  250,000
4 МҮОНТ бэлэн нэвтрүүлэг эфирт цацах  МҮОНТ 1 минут    200,000 100,000
  МҮОНР 20,000 
5 Бэлтгэж эфирт цацах МҮОНТ 250,000 150,000
6 Нэвтрүүлэг бэлтгэх МҮОНР   15,000
7 "MM today" нэвтрүүлэг МҮОНТ 1 удаа 150,000  
ШУУД НЭВТРҮҮЛЭГ     
1 Шууд нэвтрүүлэг, ярилцлага МҮОНТ 1 минут 250,000 200,000
  Студээс шууд нэвтрүүлэг, шоу P3 1цаг 450,000 
  Гаднаас шууд нэвтрүүлэг P3 1цаг 700,000 
2 "Өглөө" нэвтрүүлэгт зочноор оролцох МҮОНТ амралтын өдөр   350,000
3 "Цагийн хүрд" нэвтрүүлэгт зочноор оролцох МҮОНТ 1 удаа 2,000,000  
4 Сугалаа болон хонжворт нэвтрүүлэг МҮОНТ 1 минут 250,000 150,000
5 "Теле мост" нэвтрүүлэг МҮОНТ 1 минут 200,000 
ЦЭНГЭЭНТ НЭВТРҮҮЛЭГТ ОРОЛЦОХ  МҮОНТ 1 удаа 3,000,000 
ШТОРК     
1   Шторк цацах МҮОНТ 1 секунд 7,000 5,000
МҮОНР-1 1минут хүртэл 25,000 
2 Ивээн тэтгэгчээр эфирт түгээх P3 1 удаа 3,000 
Шторкны эх бэлтгэх  МҮОНТ 1 сек 50,000-100,000 
МҮОНР 1минут хүртэл 50,000-150,000 
4 Киноны өмнө, хойно ивээн тэтгэгчийг зарласан шторк цацах МҮОНТ 10 сек хүртэл 180,000 
ЛОГО, БҮТЭЭГДЭХҮҮН БАЙРШУУЛАХ     
1 Лого байрлуулах МҮОНТ 1 минут 50,000 
2 Баннер байршуулах/байршлаас хамаарна/ MNB.mn 14хоног 100,000-500,000 
3 Мэдээнд титр урсгаж, лого байрлуулах МҮОНТ багц 50,000 30,000
4 Цаг агаарын мэдээний ард дүрс байрлуулах, зураглал гаргах МҮОНТ 1 өдөр 300,000 
5 Брэндийг сурталчлах зорилгоор бараа бүтээгдэхүүнийг байршуулах МҮОНТ багц 100,000 
БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ     
1 Захиалгат клип явуулах   1 удаа 80,000 
2 Уран бүтээлийн клип явуулах   1 удаа 20,000 
3 Нэвтрүүлэг хуулах/гадны байгууллага/   1 минут хүртэл 20,000 
4 Нэвтрүүлэг хуулах/дотоодын аж ахуйн нэгж/   1 минут хүртэл 10,000 
5 Баярын мэндчилгээ МҮОНТ 1 минут хүртэл 2,000,000 
    МҮОНР багц 100,000 
6 Ая дууны мэнд дэвшүүлэх/баяр ёслол/ МҮОНТ 1 удаа 5,000-10,000 
Мэндчилгээ дэвшүүлэх /утсаар/  МҮОНТ 1 удаа  10,000   
МҮОНР
8 Үгэн зар   1үг 200 
9 Хөтлөгчөөр дамжуулан аман сурталчилгаа хийх,лого бүхий хувцас өмсөх   1 удаа 100,000 

 

ИВЭЭН ТЭТГЭЛГИЙН БАГЦ 1 

БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГА

 №

 Хөнгөлөлтийн нөхцөл 

/Гэрээний үнийн дүн/

Хөнгөлөлт хэмжээ  Урамшуулалд олгох эрх    Тайлбар
MNB сайт МҮОНР ММ
 1     5-10сая  5%  Хэрэгцээтэй үедээ тогтмол      
  10-30сая  10%  Хэрэгцээтэй үедээ тогтмол 1 сувагт 14 хоног бүр      2 хөнгөлөлтөөс 1-ийг сонгоно.
  30-50сая  20%  Хэрэгцээтэй үедээ тогтмол 1 сувагт 7 хоног бүр    Улиралд 1 удаа   Төлбөрөө урьдчилж 100% төлсөн
үеийн хөнгөлөлт 10%-р нэмнэ./нийт 30%/
 50саяс дээш  20%  Хэрэгцээтэй үедээ тогтмол 2 сувагт 14 хоног бүр    Хэрэгцээтэй үедээ /12-с дээшгүй/  2 хөнгөлөлт зэрэг тооцно 
 2  Төлбөрийг урьдчилан 100% төлсөн   20%  Хэрэгцээтэй үедээ тогтмол 2 сувагт 7 хоног бүр    
3  Зуны улирлын (07/20-08/20 хүртэл)  30%       Үнийн дүн харгалзахгүй 
4 Хүүхдийн болон өв соёлын нэвтрүүлэг 50%      
5 Нэвтрүүлэгт орсон үйлчилгээний давталт 100%      

 

ИВЭЭН ТЭТГЭЛГИЙН БАГЦ 2 

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА

 №

 Хөнгөлөлтийн нөхцөл 

/Гэрээний үнийн дүн/

Хөнгөлөлт хэмжээ  Урамшуулалд олгох эрх    Тайлбар
MNB сайт МҮОНР ММ
 1     5-хүртэлх сая  20%  Хэрэгцээтэй үедээ тогтмол      
  5-10сая  30%  Хэрэгцээтэй үедээ тогтмол 1 сувагт 14 хоног бүр      2 хөнгөлөлтөөс 1-ийг сонгоно.
  10-30сая  40%  Хэрэгцээтэй үедээ тогтмол 1 сувагт 7 хоног бүр    Улиралд 1 удаа   Төлбөрөө урьдчилж 100% төлсөн
үеийн хөнгөлөлт 10%-р нэмнэ./нийт 30%/
 30 саяас дээш  50%-70%  Хэрэгцээтэй үедээ тогтмол 2 сувагт 14 хоног бүр    Хэрэгцээтэй үедээ /12-с дээшгүй/  2 хөнгөлөлт зэрэг тооцно 
 2  Төлбөрийг урьдчилан 100% төлсөн   Хэрэгцээтэй үедээ тогтмол 2 сувагт 7 хоног бүр    
3 Нийгмийн хариуцлага  80%       Үнийн дүн харгалзахгүй 
4 Нэвтрүүлэгт орсон үйлчилгээний давталт 100%      

 

Тайлбар:
1.Бизнесийн байгууллага 30-с дээш сая төгрөгийн гэрээ хийсэн үед" Цагийн хүрд" хөтөлбөрт төлбөртэй мэдээ өгөх эрх үүснэ.
2.Төрийн ба Төрийн бус байгууллагууд гэрээтэй эсэхээс үл хамааран төлбөрөө урьдчилан төлж мэдээ явуулах боломжтой.
3.Иргэн, хуулийн этгээд тухайн нэвтрүүлгийг 100 хувь ивээн тэтгэсэн тохиолдолд
Продюсерын баг түүнд үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, хэлбэрийг харилцан тохиролцож
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж болно.

Холбогдох хаяг: МҮОНРТ-ийн Бодлого Төлөвлөлт, Маркетингийн Хэлтэс
И-мэйл хаяг: marketing@mnb.mn
Утас: 328334
Дотуур утас: 2210
Гар утас: 
88104040, 88107855,  89001331