Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн редакц

 

 

 МОНГОЛ ИНЖЕНЕР НЭВТРҮҮЛЭГ

Давтамж:Ням /сард 2 удаа/

Үргэлжлэх хугацаа: 30 минут

 

"ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЦАГ"  ХӨТӨЛБӨР

Давтамж: Бямба

Үргэлжлэх хугацаа: 40 минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн баг