МҮОНРТ-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны хураангуй тайлан

Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуулийн Нэгдүгээр бүлгийн зургаадугаар зүйлд заасны дагуу 2020 онд МҮОНРТ-ээс хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны хураангуй тайланг олон нийтэд толилуулж байна.

МҮОНРТ нь “Олон нийтийн эрх ашгийг дээдэлсэн нийгмийн оюун санааны хөтөч, оюуны өмчийг дээдлэгч, Үндэсний агууламжтай уран бүтээлийн мэргэжлийн байгууллага байх” эрхэм зорилгын хүрээнд радиогийн 3 суваг, телевизийн 5 суваг, mnb.mn  цахим хуудсаар дамжуулан үндсэн үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байна.

Бусадтай хуваалцах

Сэтгэгдэлүүд