ОНТ-ийн 2-р суваг “МОНГОЛЫН МЭДЭЭ” суваг

 
 
                    Эх сурвалжтай, найдвартай мэдээллийн сүлжээг эх орны өнцөг булан бүрээс мөн дэлхий дахины болон спортын ертөнцийн үйл явдлыг тогтмол хүргэдэг. 
 
               Мэргэжлийн ёс зүйг дээдэлж, итгэл хүлээсэн хүчирхэг баг ажиллаж үйл явдлыг газар дээрээс нь:
  • шууд шуурхай
  • олон нийтийн эрх ашгийн талд     
  • баримттай тэнцвэртэй 
  • олон талын эх сурвалжаас

Монголын мэдээ телевиз нь 21 аймаг болон дэлхийн 10 гаруй улсад сурвалжлагч томилон ажиллуулж байна.