ОНТ-ийн 2-р суваг “МОНГОЛЫН МЭДЭЭ” суваг

Олон нийтийн телевизийн  2-р суваг нь хөтөлбөрийн бодлогын хүрээнд соёл урлаг, үндэсний өв уламжлал, зан заншил, үндэсний цөөнхөд зориулан бэлтгэдэг нэвтрүүлгүүд зохилдог бөгөөд танин мэдэхүй, эрүүл мэнд, шинжлэх ухаан, гэгээрлийн нэвтрүүлгүүд сүлжээний дагуу явдаг. Мөн цаг үеийн холбогдолтой тэмдэглэлт өдрүүдэд зориулсан нэвтрүүлгүүдийг бэлтгэн хүргэдэг.
Казак, Туяа, Буриад аялгаар өдөр тутмын мэдээ, “Эмэгтэйчүүдийн цаг”, “Эрүүл мэнд”, “Ажил хэрэгч”, “Соёл урлагийн цаг”, “ТВ Толхын”, “Тоонот нютаг”, “Алдай Хонайш”, “Тэр л агшин”, “Шинжлэх ухаан иноваци”, “Ариусахуйн гүмүда” нэвтрүүлгүүдийг үзэгчдэд хүргэж байна.
Бага үдийн 11 цагаас эхлэн 13, 15, 18 цагуудад мэдээллээ дамжуулан,  20 цагаас “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөрөөр Монгол Улсад болон дэлхий дахинд болж буй гол үйл явдлуудаас тоймлон хүргэж долоо хоногийн төгөсгөлд   “7 хоногийн тойм” хөтөлбөрөө бэлтгэн үзэгч олон нийтэд хүргэдэг. Мөн  “MM Today” мэдээллийн хөтөлбөрийг англи хэл дээр бэлтгэж байгаа бөгөөд “Сүлд”, “Нээлттэй засаг”, “Парламентийн хэлэлцүүлэг”, “De facto” зэрэг  тогтмол нэвтрүүлгүүдийг олон нийтэд хүргэж байна.
Нийт нэвтрүүлгийн 10% нь мэдээ, мэдээлэл, 7,3% нь ярилцлага, 6% нь уламжлалт ёс заншил, 3,4% нь нийгэм улс төр, 2,9% нь үндэсний цөөнхөд зориулсан, 1,4% нь шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн, 14,6% нь кино, 2,4% нь амралт чөлөөт цагийн нэвтрүүлгүүд байгаа бөгөөд  нэвтрүүлгийн 20,7%-ийг шууд нэвтрүүлж байна.
21 аймаг дахь сурвалжлагчдаараа дамжуулан аймаг орон нутгийн амьдралтай холбоотой шуурхай мэдээлэл хүргэх боломжтой.

1.    Захирал – 1-Батцэнгэл

2.    Захирлын туслах – 1-Энх-Амгалан
3.    Ерөнхий продюсер – 1
4.    Ерөнхий найруулагч – 1-Лхагвадаш
5.    Найруулагч, зураглаач, техник зохицуулалтын алба – 50
6.    Улс төр, хууль эрх зүйн редакц – 10- Эрдэнэчимэг
7.    Эдийн засгийн редакц – 9-Гандиймаа
8.    Гадаад мэдээний редакц – 7-Түвшинжаргал
9.    Нийгэм, соёлын редакц – 11- Эрдэнэцогт
10.Өглөөний мэдээ, танин мэдэхүйн редакц – 7-Бэлгүтэй
11.Спортын алба – 4-Отгонжаргал
12.Эрэн сурвалжлах алба – 5-Шинэ-Од
13.Орон нутаг, гадаад эх сурвалжийн алба – 5-Батнягт