МҮОНРТ-ын танилцуулга

 2005 оны 01-р сарын 27-ны өдөр Монголын ард түмэнд үйлчлэх  олон нийтийн радио, телевизийг  үүсгэн байгуулж, түүний зорилго, зохион байгуулалт, үйл  ажиллагааны зарчим,  эрх зүйн үндсийг тогтоож, хөтөлбөрийн бодлогын үндсийг  тодорхойлсон“Олон нийтийн Радио, телевизийн тухай” хууль батлагдсанаар Монголын үндэсний радио, Монголын үндэсний телевиз,”Монголын мэдээ” агентлаг, Радио, Телевизийн Хэрэг Эрхлэх Газаруудыг нэгтгэн “Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз” хэмээх олон нийтийн статустай анхны радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн байгууллага байгуулагдсан.

Түүхэн товчоон:
 
Тус байгууллагын үндэс суурь болсон байгууллагын түүх нь   Монгол улсад Радио төв байгуулагдсан үеэс буюу 1933 оноос эхлэх бөгөөд он цагийн дарааллаар дурьдвал:
1936 он Радио харилцааны хэлтэс
1938 он Радио хэлтэс
1940 он Радио нэвтрүүлэх газар
1947 он Улсын радио нэвтрүүлгийн ба радиожуулгын хороо
1956 он Соёлын  яамны дэргэдэх Улсын радио хороо
1958 он Улсын радио хороо
1959 он Мэдээллийн ба Радиогийн хэрэг эрхлэх газар
1960 он Мэдээлэл радиогийн улсын хороо
1967 он Мэдээлэл, радио, зурагт радиогийн улсын хороо
1970 он Мэдээлэл радио телевизийн улсын хороо
1990 он БНМАУ-ын радио, телевиз
1993 он Монголын радио телевизийн хэрэг эрхлэх газар
2005 оноос одоог хүртэл Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз хэмээн өөрчлөн зохион байгуулагдаж  үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
 
Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн
            Зорилго: Олон нийтийн радио, телевиз нь “Олон нийтийн радио, телевизийн тухай” хуулийн дагуу байгуулагдаж, гагцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчилдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж, хяналт дор нь үйл ажиллагаагаа явуулдаг ашгийн төлөө бус  хуулийн этгээд юм.
Олон нийтийн  радио, телевиз нь үндэсний хэмжээнд өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхэлж, сонсогч, үзэгчдэд зориулсан төрөл бүрийн мэдээлэл, сургалт, танин мэдэхүй, хөгжөөн цэнгээх хөтөлбөр, нэвтрүүлэг бэлтгэн, нийтийн хүртээл болгох зорилготой.
 
Үйл, ажиллагааны зарчим: Олон нийтийн радио,  телевиз үйл ажиллагаандаа хараат бус  байх, бодит мэдээлэл олж  авах иргэний  эрхийг хүндэтгэх, олон ургальч үзэл, ил тод байдлыг эрхэмлэх, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн, улс төрийн намын эрх ашгийг бус нийт үндэсний эрх  ашгийг дээдлэх үндсэн зарчмыг баримталдаг.
Ил тод байдал: Олон нийтийн радио, телевиз жил бүр  үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайлан, санхүүгийн жилийн тайлан, аудиторын  дүгнэлтийг өдөр тутмын сониноор болон  нийтэд хүртээмжтэй бусад хэлбэрээр мэдээлдэг.
 
Эрхэм зорилго:
 
Олон нийтийн эрx ашгийг дээдэлсэн нийгмийн оюун санааны xөтөч,
Үндэсний агууламжтай уран  бүтээлийн  мэргэжлийн байгууллага байх
Алсын хараа:
Мэргэжлийн, ёс зүйтэй сэтгүүл зүйгээр нийгмийн оюун санааг манлайлна.
Уриа: Mэргэжлийн жишгийг Монголд
Хөтөлбөрийн бодлого:
1.     Ардчилал, шударга ёс, хүний эрх, эрх чөлөө, тэгш байдлыг  хүндэтгэх;
2.      улс төр, шашин, нийгэм, эдийн засгийн олон ургальч үзэл бодлыг хүндэтгэж, тэдгээрийг тэгш илэрхийлэх;
3.     Үндэсний  соёл,  урлаг, түүх, ёс заншил, уламжлалыг  хүндэтгэх, үндэсний эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдлэх, хүрээлэн байгаа орчноо хамгаалахыг дэмжих;
4.     Энх тайвныг сахин хамгаалахыг тууштай дэмжих,  улс орнуудын хоорондын харилцан ойлголцол, итгэлцлийг  бэхжүүлэх;
5.     Соёл, урлагийн хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулахуйц уран бүтээлийн бүх хэлбэрийг дэлгэрүүлэн хөгжүүлэх;
6.     Хувь хүний болон нийгмийн хөгжлийг дэмжих, ялангуяа хүүхэд, залуучуудын оюуны болон бие бялдрын хөгжилд онцгой анхаарах;
7.     Үндэстний цөөнх, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг нийгмийн бүлэг, давхаргын болон олон нийтийн эрэлт хэрэгцээг тэнцвэртэй хангахыг эрмэлзэх.
8.     Редакцийн хараат бус байдлыг хангах:
 
Бүтэц, Зохион байгуулалт:/схем/ 
 
 
Удирдах дээд байгууллага: МонголынҮндэснийОлон Нийтийн Радио Телевизийн  удирдах дээд байгууллагань Үндэсний зөвлөл  бөгөөд  олон нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх орон тооны  бус  15 гишүүнтэй.
 
Yндэсний зөвлөл нь олон нийтийн радио, телевизийн үйл ажиллагааны  үндсэн зорилт, стратеги  төлөвлөгөө, тухайн жилийн  төсвийн төслийг хэлэлцэх,  Монгол Улсын төсөвт тусгуулах,  олон нийтийн радио, телевизийн техник, технологийн сүлжээг хөгжүүлэх, техникийн хангамжийн бодлогыг тодорхойлох, олон нийтийн радио, телевизийн хөтөлбөр энэ хуульд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.
 
Мөн Олон нийтийн радио, телевизийн хөтөлбөрийн бодлогоос  бусад асуудлаар гарсан Үндэсний зөвлөлийн шийдвэрийн хэрэгжилт, олон нийтийн радио, телевизийн санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаа, менежментэд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий  Хяналтын зөвлөл ажиллана.
 
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Гадаад
-       Ази-Номхон Далайн Өргөн Нэвтрүүлгийн Холбоо - Asia Pacific Broadcasting Union/ABU/.
-       Asia -Pacific Broadcasting Institute -Ази-Номхон Далайн өргөн нэвтрүүлгийн хүрээлэн.
-       SNTV - Спортын телевизийн мэдээний агентлаг.
-       JAMCO -Японы медиа харилцаа холбооны төв
-       UNICEF- НҮБ Хүүхдийн сан
-       NHK- Нихон Хосо Киокай  японы өргөн нэвтрүүлэгч байгууллага.
-       Associated Press News Television- Ассошиейтэд Пресс мэдээллийн агентлаг.
-       Russia Today - Россия Сегодня олон улсын мэдээллийн агентлаг
зэрэг ижил төстэй өргөн нэвтрүүлгүүдийн байгууллагууд, мэдээллийн агентлагууд, контент нийлүүлэгч байгууллагууд, төсөл хэрэгжүүлэгч төрийн бус олон улсын байгууллагууд, мэргэжлийн холбоодуудтай хамтран ажилладаг
 
Дотоод:
 
-       Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл
-       Монголын телевизүүдийн холбоо
-       Хамтран ажиллах байгууллагууддаа зориулж төлбөрт үйлчилгээ үзүүүлэх уян хатан тариф тогтоосон. /энд дарж үзэх/
 
Боловсон хүчний давуу талууд:
 
Нийт ажиллагсдын 8 хувь нь магистр,  68.2 хувь нь бакалавр, 14 хувь нь тусгай дунд, 9.8  хувь нь бүрэн дунд боловсролтой.Үүнээс 123 ажилтан нь хоёр буюу түүнээс их, дээд сургууль төгссөн хос мэргэжилтэй байна.
Мэргэжилтэй ажилтан шаардлагатай ажлын байрны  39% нь сэтгүүлч, 10,3%  нь найруулагч, 7,3% нь зураглаач, 4% нь жүжигчин, 9,6% нь эдийн засагч, нягтлан бодогч, 2,5% нь эрх зүйч, 6% нь орчуулагч, 16% нь инженер, 5%  нь программист, дизайнерын нарийн мэргэжил эзэмшсэн уран бүтээлч, инженер техникийн ажилтнууд ажиллаж байна.
 
Нийт ажиллагсдын 51 хувь нь  20-40 насны, 30 хувь  нь 41-50 насны, 18 хувь нь 51 ээс  дээш настай байна. Байгууллагын хүний нөөцийн нас залуужсан, шинэ залуу ажилтнуудаар хүчээ сэлбэсэн, мөн олон жилийн туршлагатай ажилтнууд зохих хэмжээнд байгаа нь манай хүний нөөцийн чадавхи сайжирч, залгамж халаа тасралтгүй бэлтгэгдэж байгааг харуулж байна.