МҮОНРТ-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны хураангуй тайлан

Олон нийтийн радио, телвизийн тухай хуулийн нэгдүгээр бүлгийн зургаадугаар зүйлд заасны дагуу 2019 онд МҮОНРТ-ээс хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны хураангуй тайланг олон нийтэд толилуулж байна.

Бусадтай хуваалцах

Сэтгэгдэлүүд