Цэнгээнт нэвтрүүлгийн алба

 "MNB music" хөгжим мэдээллийн хөтөлбөр                                    

Гарах цаг : баасан гараг 
Үргэлжлэх хугацаа: 60 минут 
 
 
 
 
Ням гараг нэг сая 
 
Гарах цаг : ням гараг 
Үргэлжлэх хугацаа: 60 минут