С.Алтанцэцэг

Үндэсний зөвлөлийн гишүүн, сэтгүүлч, сэтгүүл зүйн ухааны магистр, Бизнесийн удирдлагын магистр


Үндэсний зөвлөлийн гишүүн, сэтгүүлч, сэтгүүл зүйн ухааны магистр, Бизнесийн удирдлагын магистр