Б.Галаарид

Үндэсний зөвлөлийн гишүүн


Үндэсний зөвлөлийн гишүүн, "Боловсрол, соёл, мэдээллийн гүүр" ТББ-ын тэргүүн, СГЗ