С.Санасэр

“Цахим өртөө” Төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн, МУИС-ийн багш


“Цахим өртөө” Төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн, МУИС-ийн багш