...

Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга


ОВОГ:
 
НЭР: 
 
АЛБАН ТУШААЛ: 

 

МЭРГЭЖИЛ: 
 
ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ: 

 

ЭРДМИЙН ЦОЛ, ЗЭРЭГ:
 
БОЛОВСРОЛ: 
 
ГАДААД ХЭЛ:
 
УЛСАД АЖИЛЛАСАН ЖИЛ: 
 
АЖЛЫН ТУРШЛАГА: 

 

ГАВЪЯА ШАГНАЛ: 
 
ХОЛБООСУУД:
 
Twitter: 
 
Facebook: