...

МҮОНР-ийн захирал


ОВОГ:

 
НЭР: 
 
АЛБАН ТУШААЛ: МҮОНР-ийн захирал
 
МЭРГЭЖИЛ:
 
ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ:
 
ЭРДМИЙН ЦОЛ:
 
БОЛОВСРОЛ:
 
ГАДААД ХЭЛ: 
 
УЛСАД АЖИЛЛАСАН ЖИЛ:
 
АЖЛЫН ТУРШЛАГА: 

 

ГАВЪЯА ШАГНАЛ:

 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ: 
 
ХОЛБООСУУД: 
 
Email: 
 
Facebook: