...

Үндэсний телевизийн захирал


ОВОГ:

НЭР:

АЛБАН ТУШААЛ:

МЭРГЭЖИЛ:

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ: 

ЭРДМИЙН ЦОЛ, ЗЭРЭГ:

БОЛОВСРОЛ: 

ГАДААД ХЭЛ:

УЛСАД АЖИЛЛАСАН ЖИЛ: 1

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

ГАВЪЯА ШАГНАЛ:  

ХОЛБООСУУД:

Facebook: