...

Тамгын газрын дарга


ОВОГ:

НЭР:

АЛБАН ТУШААЛ:

МЭРГЭЖИЛ:

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ:

ЭРДМИЙН ЦОЛ, ЗЭРЭГ:

БОЛОВСРОЛ:

ГАДААД ХЭЛ:

УЛСАД АЖИЛЛАСАН ЖИЛ:

АЖЛЫН ТУРШЛАГА: 

ГАВЪЯА ШАГНАЛ:

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ: 

ХОЛБООСУУД: 

Facebook: