...

Санхүү, Орлого бүрдүүлэлтийн хэлтсийн дарга


ОВОГ:

НЭР:

АЛБАН ТУШААЛ:

МЭРГЭЖИЛ:

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ:

ЭРДМИЙН ЦОЛ, ЗЭРЭГ:

БОЛОВСРОЛ:

ГАДААД ХЭЛ:

УЛСАД АЖИЛЛАСАН ЖИЛ:

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

ГАВЪЯА ШАГНАЛ:

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ: 

ХОЛБООСУУД:

Facebook: