. . .

Маркетингийн хэлтсийн дарга


ОВОГ:
 
НЭР:
 
АЛБАН ТУШААЛ:
 
МЭРГЭЖИЛ:
 
ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ: 
 
ЭРДМИЙН ЦОЛ, ЗЭРЭГ:
 
БОЛОВСРОЛ:
 
ГАДААД ХЭЛ:
 
УЛСАД АЖИЛЛАСАН ЖИЛ:
 
АЖЛЫН ТУРШЛАГА:
 
ГАВЪЯА ШАГНАЛ: 

 

ХОЛБООСУУД:
 
Twitter: 
Facebook: