Мөнхбаатарын Баярхүү

Техникийн төвийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч


ОВОГ: Мөнхбаатар
 
НЭР: Баярхүү
 
АЛБАН ТУШААЛ: Техникийн төвийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
 
МЭРГЭЖИЛ: Информатик 

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ: Гумболдийн их сургууль,  Фрай их сургууль 
 
ЭРДМИЙН ЦОЛ, ЗЭРЭГ: Informatik B.Sc
 
БОЛОВСРОЛ: Дээд
 
ГАДААД ХЭЛ: Герман хэл
 
УЛСАД АЖИЛЛАСАН ЖИЛ: 6 жил

АЖЛЫН ТУРШЛАГА
 
-    Гумболдийн их сургуулийн систем архитектурын тэнхим ба Siemens Ag - Программ хөгжүүлэгч
 
-   Elego Software Solutions GmbH - Программ хөгжүүлэгч
 
-   Avanion GmbH Volkswagen AG - Программ хөгжүүлэгч
 
-    Medisys GmbH - Программ хөгжүүлэгч
 
-    Номсис ХХК - Техникийн албаны дарга