МҮОНРТ-ийн Хяналтын зөвлөлийн гишүүнийг томиллоо

МҮОНРТ-ийн Үндэсний зөвлөл 2019 оны 4 дүгээр сарын 30-нд хуралдаж, МҮОНРТ-ийн Хяналтын зөвлөлийн гишүүнийг томиллоо. Хяналтын зөвлөлийн гишүүний сонгон шалгаруулалтанд нийт 3 нэр дэвшигч материал ирүүлсэн байна.

Сонгон шалгаруулалтанд оролцсон нэр дэвшигчдийн материалыг тусгай шалгуур үнэлгээгээр үнэлж, дүгнээд хамгийн өндөр оноо авсан нэр дэвшигч Батболд овогтой Баясгаланг МҮОНРТ-ийн Хяналтын зөвлөлийн гишүүнээр томиллоо.

МҮОНРТ-ИЙН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Бусадтай хуваалцах

Сэтгэгдэлүүд