Алтан сан радио

1.Нэвтрүүлгийн нэр: “Санхүүгийн боловсролд

Нэвтрүүлэг үргэлжлэх хугацаа: 30 минут

Нэвтрүүлгийн давтамж хугацаа: Долоо хоногийн  Даваа гарагт

Нэвтрүүлгийн эфирт гарах цаг: 17:25

Нэвтрүүлгийн зорилго: Сонсогчдод санхүүгийн боловсрол олгох

Нэвтрүүлгийн агуулга: Хуримтлалыг хэрхэн үүсгэх,орлого зарлагаа тогтмол хөтөлж сурах,мөнгийг зөв зүйтэй зарцуулах зэрэг хувь хүний санхүүгийн боловсролд зориулсан мэдээ мэдээллийг тогтмол хүргэх

Нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид: Хариуцсан Редактор Ц.Мягмарсүрэн, Найруулагч М.Цэнгэл, Продюсер Б.Лхагвасүрэн,

 Холбогдох и-мэйл хаяг, утасны дугаар:

Хамтарч ажилладаг байгууллага: Голомт банк

2.Нэвтрүүлгийн нэр: Хэрэглээний хөтөч”

Нэвтрүүлэг үргэлжлэх хугацаа: 25 минут

Нэвтрүүлгийн давтамж хугацаа: Долоо хоногийн  Даваа гарагт

Нэвтрүүлгийн эфирт гарах цаг:12:25

Нэвтрүүлгийн зорилго: Сонсогчдод төрөл бүрийн хэрэглээгээ зөв хялбар мэдлэг мэдээлэлтэй байлгахад туслах

Нэвтрүүлгийн агуулга: Хэрэглээнд шинээр нэвтэрч байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулах, зөв оновчтой сонголт хийх, бүтээгдэхүүнийг зөв зориулалтын дагуу хэрэглэх мэдээллээр хангах. 

Нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид: Хариуцсан Редактор Б.Батсүмбэр-уул, Найруулагч М.Цэнгэл, Продюсер Ц.Мягмарсүрэн

Холбогдох и-мэйл хаяг, утасны дугаар:

 

Санхүүгийн боловсролд
Сонсогчдод санхүүгийн боловсрол олгох
Хуримтлалыг хэрхэн үүсгэх,орлого зарлагаа тогтмол хөтөлж сурах,мөнгийг зөв зүйтэй зарцуулах зэрэг хувь хүний санхүүгийн боловсролд зориулсан мэдээ мэдээллийг тогтмол хүргэх         
30 мин
Даваа 17:25
Хэрэглээний хөтөч
Сонсогчдод төрөл бүрийн хэрэглээгээ зөв хялбар мэдлэг мэдээлэлтэй байлгахад туслах
Хэрэглээнд шинээр нэвтэрч байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулах, зөв оновчтой сонголт хийх, бүтээгдэхүүнийг зөв зориулалтын дагуу хэрэглэх мэдээллээр хангах
30 мин
Даваа 12:25