Монголын дуу хоолой радио

 1. Нэвтрүүлгийн нэр:“Монголд үйлдвэрлэв”

Нэвтрүүлэг үргэлжлэх хугацаа: 10-15 минут
Нэвтрүүлгийн давтамж хугацаа: Долоо хоногийн Пүрэв гарагт
Нэвтрүүлгийн эфирт гарах цаг: 17:30, 22.00
Нэвтрүүлгийн зорилго: Монголын брэнд болон шинэ бараа бүтээгдэхүүнийг монгол, орос, хятад, англи, япон хэлээр гадаадын сонсогчдод танилцуулан, сурталчлах
Нэвтрүүлгийн агуулга: Тухайн бүтээгдэхүүний үүсэл гарал, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчтэй уулзаж, бүтээгдэхүүний онцлог чанарын талаар сурвалжилга, сурвалжилсан тэмдэглэл бэлтгэж нэвтрүүлдэг.
Нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид: Хариуцсан редактор М.Батмөнх, найруулагч М.Булган, продюсер З.Дэнсмаа
Холбогдох и-мэйл хаяг, утасны дугаар: www.vom.mn
Хамтарч ажилладаг байгууллага: Монголын бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч компани, аж ахуйн нэгжүүд
2. Нэвтрүүлгийн нэр:“Монгол аялал”
Нэвтрүүлэг үргэлжлэх хугацаа: 10-15 минут
Нэвтрүүлгийн давтамж хугацаа: Долоо хоногийн лхагва гарагт
Нэвтрүүлгийн эфирт гарах цаг: 17:30, 22.00
Нэвтрүүлгийн зорилго: Нэвтрүүлгээр дамжуулан Монголын үзэсгэлэнт газрууд, аялал жуулчлалын тухай гадаадын сонсогчдод мэдлэг, мэдээлэл өгөх, Монголд ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх
Нэвтрүүлгийн агуулга: Монголын үзэсгэлэнт газруудаар хэрхэн, ямар маршрутаар аялах, ямар ямар газруудыг үзэж болох талаар гадаадын сонсогчдод дэлгэрэнгүй танилцуулдаг.
Нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид: Хариуцсан редактор, орчуулагчид, найруулагч М.Булган, продюсер З.Дэнсмаа
Холбогдох и-мэйл хаяг, утасны дугаар: www.vom.mn
Хамтарч ажилладаг байгууллага: Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар, жуулчны компаниуд, музей
3. Нэвтрүүлгийн нэр:“Expats’ hour”
Нэвтрүүлэг үргэлжлэх хугацаа: 10-15 минут
Нэвтрүүлгийн давтамж хугацаа: Долоо хоногийн Мягмар гарагт
Нэвтрүүлгийн эфирт гарах цаг: 17:30, 23:30
Нэвтрүүлгийн зорилго: Гадаадын байгууллага хувь хүмүүс Монголд үйл ажиллагаа явуулахад тулгарч байгаа зүйлс, туршлагаасаа хуваалцах
Нэвтрүүлгийн агуулга: Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг гадаадын олон улсын байгууллага, компаниудын үйл ажиллагааны талаар танилцуулж, мэргэжилтнүүдтэй ярилцдаг.
Нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид: Хариуцсан редактор, орчуулагчид, найруулагч М.Булган, продюсер З.Дэнсмаа
Холбогдох и-мэйл хаяг, утасны дугаар: www.vom.mn
Хамтарч ажилладаг байгууллага: Гадаад улсаас Монгол улсад суугаа ЭСЯ-д, Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг гадаадын олон улсын байгууллага, компаниуд, мэргэжилтнүүд 
 
Монголд үйлдвэрлэв
Монголын брэнд болон шинэ бараа бүтээгдэхүүнийг монгол, орос, хятад, англи, япон хэлээр гадаадын сонсогчдод танилцуулан, сурталчлах
Тухайн бүтээгдэхүүний үүсэл гарал, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчтэй уулзаж, бүтээгдэхүүний онцлог чанарын талаар сурвалжилга, сурвалжилсан тэмдэглэл бэлтгэж нэвтрүүлдэг.
 
 
 
15 мин
Пүрэв 17:30, 22:00
Монгол аялал
Нэвтрүүлгээр дамжуулан Монголын үзэсгэлэнт газрууд, аялал жуулчлалын тухай гадаадын сонсогчдод мэдлэг, мэдээлэл өгөх, Монголд ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх
Монголын үзэсгэлэнт газруудаар хэрхэн, ямар маршрутаар аялах, ямар ямар газруудыг үзэж болох талаар гадаадын сонсогчдод дэлгэрэнгүй танилцуулдаг
 
 
10-15 мин
Лхагва 17:30, 22:00
Expats hour
Гадаадын байгууллага хувь хүмүүс Монголд үйл ажиллагаа явуулахад тулгарч байгаа зүйлс, туршлагаасаа хуваалцах
Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг гадаадын олон улсын байгууллага, компаниудын үйл ажиллагааны талаар танилцуулж, мэргэжилтнүүдтэй ярилцдаг
10-15 мин
Мягмар 17:30, 23:30
Соён гэгээрүүлэгч
Сонсогчдыг мэдээ, мэдээллээр хангах, соён гэгээрүүлэх
Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүй, урлаг соёл, ёс заншил, гоо зүйн шинэ шинэ мэдээ, мэдээллүүд, нээлтийг тухайн сэдвээр эрдэмийн зэрэг хамгаалсан болон нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүмүүсээр дамжуулан сонсогчдод хүргэхэд агуулгаа чиглүүлдэг
30, 50 минут
Пүрэв 17:05
Бямба 12:30
Соёмбо
Иргэдийн хууль эрхзүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх
Хуулийн зөвлөгөө, сонсогчийн асуултын хариу
15-25 мин
Даваа 09:10
Мягмар, Баасан 12:20, 19:10
Их хотын амьдрал
Их хотод өрнөж буй сонин содон, онцлог үйл явдлыг олон нийтэд хүргэх
Шууд сурвалжлага
15-25 мин
Баасан 15:25