Шинэ эрин радио

1. Нэвтрүүлгийн нэр: Малчин

Нэвтрүүлэг үргэлжлэх хугацаа: 15 минут

Нэвтрүүлгийн давтамж хугацаа: Долоо хоногийн Пүрэв, Бямба гарагт

Нэвтрүүлгийн эфирт гарах цаг: Пүрэв гарагт-07:40, 18:35, Бямба гарагт-07:10, 16:45

Нэвтрүүлгийн зорилго: Малчдыг мэдээ мэдээллээр хангах, соён гэгээрүүлэх,

Нэвтрүүлгийн агуулга: Шинэ цагийн малчныг бэлтгэхэд агуулгаа чиглүүлдэг.

Нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид: Хариуцсан редактор Ө.Цогт-Эрдэнэ, найруулагч Б.Анхтуяа, продюсер Ц.Бавуудорж

Холбогдох и-мэйл хаяг, утасны дугаар: Фэйсбүүк хаяг-Шинэ эрин радио, 320023, 2147

Хамтарч ажилладаг байгууллага: ХХААХҮЯ,

2. Нэвтрүүлгийн нэр: Нүүдэлчдийн соёл

Нэвтрүүлэг үргэлжлэх хугацаа: 30 минут

Нэвтрүүлгийн давтамж хугацаа: Долоо хоногийн лхагва, пүрэв гарагт

Нэвтрүүлгийн эфирт гарах цаг: Лхагва гарагын 17:30, Пүрэв гарагын 22.00

Нэвтрүүлгийн зорилго: Өв соёл тээгчдийг судалж сурвалжлах, Монголын радиогийн алтан сан хөмрөгийг баяжуулах,

Нэвтрүүлгийн агуулга: Мартагдаж, бүдгэрч буй нүүдэлчдийн өв уламжлалын үнэ цэнийг хойч үеийнхэнд ойлгуулах, ойртуулахад агуулгаа чиглүүлдэг.

Нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид: Хариуцсан редактор Н.Баасанжав, найруулагч Б.Анхтуяа, продюсер Ц.Бавуудорж

Холбогдох и-мэйл хаяг, утасны дугаар: Фэйсбүүк хаяг-Шинэ эрин радио

Хамтарч ажилладаг байгууллага: Нүүдэлчдийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн

3. Нэвтрүүлгийн нэр: Малчны лавлах

Нэвтрүүлэг үргэлжлэх хугацаа: 40 минут

Нэвтрүүлгийн давтамж хугацаа: Долоо хоногийн Лхагва гараг бүр

Нэвтрүүлгийн эфирт гарах цаг: Лхагва гарагын 13:30,

Нэвтрүүлгийн зорилго: Малчдыг мэдээллээр хангах, малчдын асуулт лавлагаанд шуурхай, бодит хариулт өгөх, малчдад тулгамдсан асуудалд гарц шийдэл олоход туслах, радио-сонсогч хоёрын эргэх хобоог хангах,

Нэвтрүүлгийн агуулга: Цаг үеийн онцлох сэдэвтэй уялдуулан зочин урьж малчдын асуултанд шууд хариу өгүүлдэг.

Нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид: Хариуцсан редактор Ө.Цогт-Эрдэнэ, найруулагч Д.Оюунцэцэг, продюсер Ц.Бавуудорж

Холбогдох и-мэйл хаяг, утасны дугаар: Фэйсбүүк хаяг-Шинэ эрин радио, 320023, 2147

 

Нэвтрүүлгийн нэр
Н. Зорилго
Н. агуулга
Н. Хугацаа
Эфирийн цаг, Давтамж
Малчин
Малчдыг мэдээ мэдээллээр хангах, соён гэгээрүүлэх
Шинэ цагийн малчныг бэлтгэхэд агуулгаа чиглүүлдэг
15 мин
Пүрэв 07:40, 18:35, Бямба 07:10, 16:45
Нүүдэлчдийн соёл
Өв соёл тээгчдийг судалж сурвалжлах, Монголын радиогийн алтан сан хөмрөгийг баяжуулах
Мартагдаж, бүдгэрч буй нүүдэлчдийн өв уламжлалын үнэ цэнийг хойч үеийнхэнд ойлгуулах, ойртуулахад агуулгаа чиглүүлдэг
30 мин
Лхагва 17:30
Пүрэв 22:00
Малчны лавлах
Малчдыг мэдээллээр хангах, малчдын асуулт лавлагаанд шуурхай, бодит хариулт өгөх, малчдад тулгамдсан асуудалд гарц шийдэл олоход туслах, радио-сонсогч хоёрын эргэх хобоог хангах
Цаг үеийн онцлох сэдэвтэй уялдуулан зочин урьж малчдын асуултанд шууд хариу өгүүлдэг
 
40 мин
Лхагва 13:30