ОРОН НУТАГ, ГАДААД ЭХ СУРВАЛЖИЙН МЭДЭЭНИЙ АЛБА

 21 АЙМАГТ ТӨЛӨӨЛТЭЙ, ТӨВД 5 СЭТГҮҮЛЧИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНТЭЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙНА

Нэвтрүүлгийн нэр

 
Нэвтрүүлгийн үргэлжлэх хугацаа,  давтамж

 
Нэвтрүүлгийн зорилго, товч агуулга 

 
Уран бүтээлийн баг
Холбогдох мэйл хаяг, утасны дугаар 
1
Орон нутгаас мэдээлж байна
20  минут, Тэгш тоотой өдрүүдэд 3 удаа
МҮОНТ-нь  олон нийтийн  эрх ашгийг хөндсөн мэдээ мэдээллийг зөвхөн Улаанбаатар хотын үзэгч сонсогчдоор хязгаарлах биш  монгол улсын бүх аймаг сумыг хамарч өргөн далайцтай мэдээ мэдээлэл  хүргэх нь Орон нутгийн  мэдээний албаны нэг гол зорилго байх юм.Монгол улсын 21 аймаг 330 суманд амьдарч байгаа иргэдийн ажил үйлс, орон нутагт хийгдэж байгаа  хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг олны хүртээл болгох,малчдын амьдрал ахуй мал маллах арга ухааны арга туршлагыг  хүргэх, орон нутгийн иргэдэд  хамгийн хэрэгтэй  цаг агаар, үнэ ханшийн хамгийн  шинэ сэргэг  мэдээг өгч байх
 
Ахлах редактор: Д.Батнягт
Редактор
С.Дашням
Хөтлөгч Б.Одзаяа
Найруулагч
Д.Дуламсүрэн
 
2
Казак хэлний мэдээ
10 мин, Ажлын 5 хоногт, 17:30
18:00
Үндэсний цөөнхөд эх хэлээр нь мэдээ мэдээлэл хүргэх. Үндэсний хэл соёлыг хадгалж хамгаалах, өвлүүлэх
Б.Назкеш
 
3
Буриад аялагын мэдээ
10м
Үндэсний цөөнхөд эх хэлээр нь мэдээ мэдээлэл хүргэх.
Ч.Энхзул
 
4
Тува хэлний мэдээ
10м
Үндэсний цөөнхөд эх хэлээр нь мэдээ мэдээлэл хүргэх.
Ч.Ганзориг