УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН РЕДАКЦИ

 Манай редакци нь 10 хүний бүрэлдхүүнтэйгээр  Улс төр хууль эрх зүйн чиглэлээр мэдээ сурвалжлага,нэвтрүүлэг бэлтгэн ажилладаг.

 
Нэвтрүүлгийн нэр

 
Нэвтрүүлгийн үргэлжлэх хугацаа, 
давтамж

 
Нэвтрүүлгийн эфирт гарах цаг 

 
Нэвтрүүлгийн зорилго
 
Нэвтрүүлгийн товч агуулга 

 
Уран бүтээлийн баг
Холбогдох мэйл хаяг:
Утасны дугаар:           
1
Парламентийн хэлэлцүүлэг
60 мин          7 хоногт 1 удаа
 
УИХ-ын чуулганы хугацаанд
УИХ-ын чуулганы үйл ажиллагаа
Тоймч Ж.Алтангэрэл
 
2
Нээлттэй засаг
20 мин
7 хоногт 1 удаа
 
 
Засгийн газрын бодлого, үйл ажиллагаа
Сурвалжлагч Ц.Сүхбаатар, Б.Үүлэнсолонго
 
3
Сүлд
20 мин
7 хоногт 1 удаа
 
 
Ерөнхийлөгчийн тамгын газар
Редактор Р.Сэргэлэн
 
4
Эрхээ асууя
30  мин
7 хоногт 1
 
хууль эрх зүй
 
Продюсер, тоймч
Т.Эрдэнэчимэг
 
5
“Тэмүүлэлд хүрсэн зорилго”
30  мин
14 хоногт 1 удаа
 
 
 
Продюсер, тоймч
Т.Эрдэнэчимэг