ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ АЛБА

 

Нэвтрүүлгийн нэр

 
Нэвтрүүлгийн үргэлжлэх хугацаа, 
давтамж

 
Нэвтрүүлгийн эфирт гарах цаг 

 
Нэвтрүүлгийн зорилго
 
Нэвтрүүлгийн товч агуулга 

 
Уран бүтээлийн баг
Холбогдох мэйл хаяг:
Утасны дугаар
“Эх сурвалж”            
20-30 минут
7 хоног бүр
 
Мягмар гараг,
21.00 цаг
 
Далд, нуугдмал, бугшмал аливаа хэрэг явдлыг баримтад тулгуурлан үнэн бодитоор мэдээллэх, олон нийт болон албаны, мэргэжлийн хүмүүсийн анхаарлыг тухайн асуудалд хандуулах  
Нийгмийн бүхий л салбарт хууль бус, шударга бус, үгсэн хуйвалдсан, нуун дарагдуулсан гэх мэт асуудлууд байдгыг  баримт нотолгоотойгоор, эх сурвалжууд дээр тулгуурлан тэнцвэртэй хүргэх
Ахлах редактор:
Х.Шинэ-Од
Хөтлөгч редактор:
Д.Бямбацэцэг, С.Тунгалаг, Т.Үүрцайх, Б.Ариунцэцэг
Найруулагч:
Ч.Манлайбаатар
88288884 /Д.Бямбацэцэг/
91917403 /С.Тунгалаг/
88095177 /Т.Үүрцайх/