MNB спорт

 1. Манай сувгийн танилцуулгийг хийхдээ. Нэвтрүүлэг гэж задлахаасаа илүү ТВ олимпийн үеэр үйл ажиллагаа явуулсан одоо 2017 онд шинэ бүтэц бүрэлдэхүүнтэй шинээр нээгдэнэ гэдэг байдлаар хийгээрэй. 

2. Би гадны тамирчдын зураг хөргөөс явуулья. Би өөрөө очоод дизайнартай хамт хийсэн ч болно. Яг ийм тэмцээн дамжуулна гэхээр бусад ТВ-д нууц мэдээлэл өгөх болчихоод бн. Тэгэхээр гадны тэмцээн уралдааныг дамжуулна гэсэн зурагнууд бвал зүгээр.
 
3. Гол маркетинг нь дахин нэг шинэ сувагтай болох гэж бгаа тэр нь спортын суваг гэдгээр таниулвал зүгээр бн.